Училища

Езикова гимназия от Търговище с отличие от МОМН

Профилираната гимназия с изучаване на чужди езици „Митрополит Андрей“ в Търговище е в първата шестица от учебни заведения, отличена от МОМН за цялостно качествено изпълнение на проект по програма „Учение през целия живот“, секторна програма „Коменски“, информира местният сайт targo.org.

Сертификатът беше връчен по време на официалното представяне на резултатите от проектите през това лято.

Проектът „Иновации в европейското училище“ бе реализиран в продължение на две години (2008 – 2010) съвместно с училища от Румъния, Испания, Турция, Полша и Португалия.

Толерантност към различията и разширяване на културните хоризонти чрез опознаване на чужди традиции, история, география – тази важна цел беше залегнала в дейностите, които младежите с различна национална, религиозна и етническа принадлежност реализираха съвместно.

В съвместен „тур на толерантността“ те посетиха религиозните храмове на всяка от страните партньори, опознавайки религията на другите. Организираха обяд за социално слаби, за да бъдат близки и състрадателни към хората в неравностойно положение. Впечатляващ е вселенският календар – материален израз на междунационалното и междукултурно сътрудничество, в който са подредени всички важни дати за всяка от страните, участвала в проекта.

„Този сертификат е много важен за нас като самочувствие. Специални благодарности за добрата работа на главния координатор по всички международни проекти в гимназията Силвия Петрова“, коментира директорът на училището Атанас Цанев.

Участието в международни програми е непрестанен процес за Търговищката езикова гимназия, която е в постоянен диалог с училища от редица европейски страни, а учениците й завързват лични контакти със свои връстници.