Ученици

Еднократно НВО за пети клас и ежегодна проверка на първокласниците

Външно оценяване ще има и за децата от пети клас. Този и изпитът за деветокласниците ще се проведат еднократно, но освен това ще се въведе и ежегоден текст за езикови умения при първолаците.

Всъщност на практика малките деца ще бъдат подлагани на няколко теста. Единият от тях е свързан с края на предучилищната им подготовка, когато ще се прилага „методика за диагностика“ на степента на училищна готовност.

В края на първи клас те отново ще бъдат тествани за езиковото си развитие. Това не е изпит, за който се получават оценки, а стремеж да бъдат идентифицирани тези от децата, които отсега проявяват затруднения при боравенето с езика и четенето, които по-късно биха се отразили върху способността им да учат ефективно.