Ученици

Еднодневният министър и екипа му: Младите трябва да бъдат мотивирани да стават учители

Ученическият ръководен екип на МОН, застанал начело на ведомството за един ден, смята, че е нужно да се търси начин младите хора да се мотивират да станат учители. Това може да стане и чрез прекатегоризация на учителския труд от трета във втора категория.

Сферата на образованието е интересно поле за развитие, тъй като има много възможности да се работи по подобряване на учебните програми и учебниците и по мотивиране на учителите, споделиха младите ръководители от инициативата „Мениджър за един ден“. Мотивацията им за включване в тази проява се крие във възможността да видят как всичко се случва в реална среда, как ръководният екип на МОН се справя с проблеми и пр.

От срещите с ръководния екип на МОН силни  впечатления оставя срещата с министър Тодор Танев „Това беше един урок как да възприемаме политиката и планирането“, сподели Веселин Веселинов.