Ученици

Една пета от випуска иска да учи в чужбина

Около 10 000 заявления за заверяване на дипломите очакват в МОН по време на кандидатстудентската кампания за обучение в чужбина. При випуск от малко над 50 000 зрелостници това означава, че се очаква навън да учи всеки пети.

По време на кампанията МОН въвежда удължено работно време през месеците юни и юли.

Звеното за административно обслужване ще работи по 12 часа всеки работен ден – от 08:00 до 20:00 часа при осигурен непрекъсваем режим на работа, без да се нарушават разпоредбите на трудовото законодателство относно продължителността на работния ден и задължителните почивки. Освен това се осигуряват допълнителни гишета и служители.

До този момент работното време на звеното е от 09:00 до 17:30 часа, което съвпада с установеното работно време на голяма част от работещите. Това създава неудобство и затруднения за достъп до административните услуги, струпване на опашки в края на работния ден, както и риск от допускане на грешки при приемане на документи, казаха от МОН.