Мнения

Един проект, който е “ЗА ТЕБ“

Преди повече от година група ентусиасти се захващат да проучат въпроса с предоставянето на социални услуги за рискови групи в по-отдалечени региони, в частност този на гр. Кюстендил. Те стигат до извода, че  предоставяните социални услуги в изследвания регион трудно покриват точните нужди на деца и семейства в риск. И така се стига до … www.zateb.eu!

Създателите на портала се обърнаха към teacher.bg, представяйки подробно проекта си. Как го промотираха те, четете в следващите редове.

„Преди повече от година се захванахме да проучим въпроса с предоставянето на социални услуги за рискови групи в по-отдалечени региони, в частност този на гр. Кюстендил. Без да претендираме, че проучването ни е меродавно или изчерпателно, стигнахме до извода, че предоставяните социални услуги в изследвания регион трудно покриват точните нужди на деца и семейства в риск. Недостатъчни или неналични са и превенционни дейности, обхващащи фундаментални и наболели проблеми, с които ежедневно се сблъскват децата, родителите им и професионалистите като вас и нас – насилие, тормоз, безопасност в интернет, проблеми в училище, проблеми вкъщи…

Родителите също не са активно включени и ангажирани в решаването и предотвратяването на тези проблеми. Социалната подкрепа идва главно от страна на държавата, ориентирана е към дейности, целящи възстановяване и реинтеграция, но не и такива за превенция. Също така, независимо че са безплатни, социалните услуги са концентрирани главно в големите градове, което коства на родителите допълнително време, премеждия и не на последно място-средства, за да се доберат до адекватна помощ. От друга страна, нашето а и други изследвания показаха, че  повечето деца и родители имат достъп до интернет…

И така – обединихме се около идеята, че ще създадем инструмент за подкрепа, който да е безплатен и базиран онлайн. Анализирайки наличните интернет-ресурси, създадени от организации, занимаващи се с проблемите на децата и семействата в риск, открихме, че не съществуват професионално разработени и в същото време практически ориентирани материали, насочени както към рисковите групи, така и към професионалистите, които в същото време да са представени по един иновативен и атрактивен начин. Така дойде идеята за създаването на Иновативна интернет-платформа за подкрепа на деца, младежи и семейства в риск www.zateb.eu.

Порталът „ЗА ТЕБ“ беше създаден в рамките на проект „ЗА ТЕБ: Онлайн ресурси за семейството и секция с възможности за развитие на младите хора“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия. Платформата представлява защитено интернет пространство, в което могат да бъдат намерени отговори на основните проблеми и въпроси, засягащи децата и семействата в риск, също и множество практически насоки, както и препратки към  реалните услуги в общността.

Състои се от четири МОДУЛА:

За ДЕЦА
За ТИЙНЕЙДЖЪРИ
За РОДИТЕЛИ
За ЕКСПЕРТИ

където по атрактивен интерактивен начин са представени разнообразни проблеми и житейски ситуации, както и съвети за справянето с тях. Чрез форума на портала потребителите могат да задават въпроси на нашите експерти. С цел обогатяване на знанията и опита на родителите и професионалистите, създадохме сборници с най-добрите практики от световния опит в подкрепата на деца и семейства в риск.

И така, след успешното реализиране на проекта „ЗА ТЕБ“ в трансграничния регион, екипът ни се зае с амбициозната задача да популяризира платформата www.zateb.eu в национален мащаб, за да могат от нея да се възползват потребители от цялата страна, а и такива, живеещи в чужбина. Разбира се, веднага осъзнахме, че именно учителите са професионалистите, които са в ежедневен досег с децата и могат да ни помогнат да ангажираме успешно децата и да овластим родителите им, с цел укрепване на защитните фактори и успешно справяне с проблемите?

Ето какво ви предлагаме:

Отделете половин час от времето си, за да разгледате www.zateb.eu и при положение, че:

 • порталът ви допада и считате, че ще бъде полезен за ученици, родители и колеги;
 • сте от онези ентусиазирани професионалисти, в чиято длъжностна характеристика, работна програма или платежен фиш не фигурира приносът към изграждане на ефективна защитна среда за децата ни, но пък така или иначе го считате за ваше призвание – помогнете ни да популяризираме този иновативен ресурс!
 • Ето няколко идеи как това би могло да се случи (разбира се, нека те не ви ограничават):
 • искате да «разчупите» часа на класния или вашия час? – представете портала на учениците като източник на възможни решения на наболели въпроси или любопитни теми. Ако изпитвате колебания как точно да се случи това, с удоволствие ще ви окажем подкрепа и съдействие. Просто се свържете с нас на 02/8549 665, viva.pautalia@gmail.com или използвайте контакт-формата на самия портал „имаш въпрос- потърси съвет“;
 • Вие сте от онези готини учители, за които учениците вярват, че не стоят «от другата страна на барикадата» и съответно идват при Вас за подкрепа и съвет? – покажете им портала и как да се ориентират в него;
 • учениците Ви обичат да ходят на кафе/екскурзия с Вас? – какво по-подходящо от неформалната обстановка за обсъждане на наболели или неудобни въпроси, както и за търсене на отговори?;
 • разполагате със списък, в който фигурират имейлите на родителите на поверените Ви ученици? – изпратете им мейл с линк към портала www.zateb.eu;
 • родителска среща? – кажете няколко думи за портала и напишете адреса му на дъската;
 • искате да направите презентация на портала във Вашето училище? – свържете се с нас на 02/8549 665, viva.pautalia@gmail.com и ще ви изпратим материали;
 • препоръчайте портала на колегите и познатите си;
 • посетете Фейсбук страницата на портала: http://www.facebook.com/ZatebEU?ref=hl