Ученици

Един месец за кандидатстване в чужбина предвиждат от МОН

През следващата учебна 2016/2017, е заложено обявяването на резултатите от ДЗИ да е до 15 юни 2017 г.

В случай че догодина резултатите от ДЗИ се обявят на 15 юни, ще има един месец – до 15 юли (срокът за подаване на документи за кандидатстване във ВУЗ в Германия).

През това време трябва да се издадат дипломите (при добра организация на училищно равнище това може да стане за 1 седмица); да се легализират в МОН (в рамките на 5 работни дни – до 27 юни); да се подадат документите в съответните университети в Германия (в рамките на 2 седмици).

Според графика на дейностите, който се прилага през настоящата учебна година, резултатите трябваше да се обявят до 10 юни, но бяха обявени по-рано от определения краен срок – на 7 юни 2016 г.

МОН ще разгледа всички становища, за да не се създават пречки пред желанието на зрелостниците да продължат обучението си в чужбина.

Източник: МОН