Един кандидат за вуз се бори за едно място

Един кандидат за вуз се бори за едно място

Тази година един кандидат за висше училище ще се бори за едно място. Това е резултат от плановете на държавата да намали приема в университетите и по този начин да намали вероятността от минали години кандидатът да се бори за цели две места.

Българските държавни университети ще имат правото да приемат 1700 бакалаври по-малко, отколкото през миналата година. Общият план-прием на първокурсниците ще бъде 36 984, съобщи просветният министър Красимир Вълчев. Той подчерта, че не очаква всички предложени места да се запълнят, точно както ставаше и в минали години. В момента випускът е малко над 50 000 души, като част от децата отсега са приети в чужбина, а други няма да кандидатстват във висши училища.

Така на практика намалените места в университетите съответстват и на намаления брой студенти поради демографския срив. Очакванията са при тази намалена бройка един кандидат да кандидатства за едно свободно място, а ако се добави и приемът в частните университети, може да се окаже, че един младеж разполага с място и половина в университет. Въпросът е дали то е в желаната от него специалност.

Защото напоследък държавата опитва да регулира местата на кандидат-студентите, като обявява преференциален прием там, където се очаква да има търсене на служители, и да намалява местата в сфери, които са много търсени от младежите, но в които държавата в близко бъдеще няма да има нужда от кадри – например икономика и администрация. Все още част от кандидатите не са наясно с тази особеност на регулацията, която не е е сигурно дали ще проработи.

Това е част от стратегията на министерството на образованието да обяви нулев прием в 16 професионални направления в различни университети. Това е в унисон с постановление на кабинета от миналата година, съгласно което там, където няма интерес и се приемат под 15 студенти, приемът трябва да бъде преустановен.

Сред най-ощетените вузове е Шуменският университет, където ще се закрие приемът в четири направления – обществени комуникации и информационни науки, икономика, туризъм и национална сигурност. В Аграрния университет в Пловдив се закрива икономиката, във Великотърновския – политическите науки и националната сигурност. Администрация и управление се закриват в Лесотехническия, Военния университет във Велико Търново и във Висшето училище по телекомуникации. Русенският университет няма да приема тази година студенти по национална сигурност. Специалността няма да се учи още в Шумен и Велико Търново.

Сред порязаните вузове е и Алма матер, който няма да обяви прием в специалност „Обществено здраве“.
Увеличава се приемът в медицина и фармация. Според министър Вълчев, кандидат-студентите не искат да учат в инженерни професионални направления, въпреки че обявената заплата и нейният прогнозен ръст в следващите години са сред най-високите. Първо проверявали дали се учи математика и ако я няма в програмата, се записвали. Страната ще намали и приема в специалност психология, за която кандидат-студентите водят най-лютата битка и се кандидатства с най-висок бал. Парадоксалното е, че министерството обяви, че ще назначава все повече психолози в училищата, но на практика намалява бройките за тази специалност.

Държавата обмисля и обявяването на нещо като трета стипендия за млади хора, избиращи да учат химия, химични технологии, математика, физика, религия и педагогика на обучението по конкретен учебен предмет в горните класове. Младите хора ще имат право на две стипендии, които ще получават, а третата ще се състои в опрощаване на семестриалната им такса. Това обаче няма да се случи от следващата учебна година. Министър Вълчев приведе пример с нежелаещите да учат за свещеници – миналата година едва 115 младежи са се записали за тази специалност при утвърден прием от 240. Тази година план – приемът ще бъде 179 души. В същото състояние е и приемът на математиците, които са под 400 за цялата страна. При това заплащането на един математик е доста добро, ако започне работа в банка, но пада, ако специалистът по математика избере да преподава в училище. С опрощаването на таксата държавата дава възможност да учиш желаната специалност, но се очаква след това да сключиш договор и да работиш по специалността си за определен период от време. Най-закрепостени в тази сфера са младите медици, които специализират в определени сфери. Здравното министерство вече лансира подобен документ, чрез който младите хора, специализирали с държавни пари, ще трябва да останат да работят в България за същия период от време, колкото е била специализацията им.

Източник: standartnews.com

Коментари във Facebook