Институции

Един кандидат за вуз се бори за едно място

Тази година един кандидат за висше училище ще се бори за едно място. Това е резултат от плановете на държавата да намали приема в университетите и по този начин да намали вероятността от минали години кандидатът да се бори за цели две места.

Българските държавни университети ще имат правото да приемат 1700 бакалаври по-малко, отколкото през миналата година. Общият план-прием на първокурсниците ще бъде 36 984, съобщи просветният министър Красимир Вълчев. Той подчерта, че не очаква всички предложени места да се запълнят, точно както ставаше и в минали години. В момента випускът е малко над 50 000 души, като част от децата отсега са приети в чужбина, а други няма да кандидатстват във висши училища.

Така на практика намалените места в университетите съответстват и на намаления брой студенти поради демографския срив. Очакванията са при тази намалена бройка един кандидат да кандидатства за едно свободно място, а ако се добави и приемът в частните университети, може да се окаже, че един младеж разполага с място и половина в университет. Въпросът е дали то е в желаната от него специалност.

Защото напоследък държавата опитва да регулира местата на кандидат-студентите, като обявява преференциален прием там, където се очаква да има търсене на служители, и да намалява местата в сфери, които са много търсени от младежите, но в които държавата в близко бъдеще няма да има нужда от кадри – например икономика и администрация. Все още част от кандидатите не са наясно с тази особеност на регулацията, която не е е сигурно дали ще проработи.

Това е част от стратегията на министерството на образованието да обяви нулев прием в 16 професионални направления в различни университети. Това е в унисон с постановление на кабинета от миналата година, съгласно което там, където няма интерес и се приемат под 15 студенти, приемът трябва да бъде преустановен.

Сред най-ощетените вузове е Шуменският университет, където ще се закрие приемът в четири направления – обществени комуникации и информационни науки, икономика, туризъм и национална сигурност. В Аграрния университет в Пловдив се закрива икономиката, във Великотърновския – политическите науки и националната сигурност. Администрация и управление се закриват в Лесотехническия, Военния университет във Велико Търново и във Висшето училище по телекомуникации. Русенският университет няма да приема тази година студенти по национална сигурност. Специалността няма да се учи още в Шумен и Велико Търново.

Сред порязаните вузове е и Алма матер, който няма да обяви прием в специалност „Обществено здраве“.
Увеличава се приемът в медицина и фармация. Според министър Вълчев, кандидат-студентите не искат да учат в инженерни професионални направления, въпреки че обявената заплата и нейният прогнозен ръст в следващите години са сред най-високите. Първо проверявали дали се учи математика и ако я няма в програмата, се записвали. Страната ще намали и приема в специалност психология, за която кандидат-студентите водят най-лютата битка и се кандидатства с най-висок бал. Парадоксалното е, че министерството обяви, че ще назначава все повече психолози в училищата, но на практика намалява бройките за тази специалност.

Държавата обмисля и обявяването на нещо като трета стипендия за млади хора, избиращи да учат химия, химични технологии, математика, физика, религия и педагогика на обучението по конкретен учебен предмет в горните класове. Младите хора ще имат право на две стипендии, които ще получават, а третата ще се състои в опрощаване на семестриалната им такса. Това обаче няма да се случи от следващата учебна година. Министър Вълчев приведе пример с нежелаещите да учат за свещеници – миналата година едва 115 младежи са се записали за тази специалност при утвърден прием от 240. Тази година план – приемът ще бъде 179 души. В същото състояние е и приемът на математиците, които са под 400 за цялата страна. При това заплащането на един математик е доста добро, ако започне работа в банка, но пада, ако специалистът по математика избере да преподава в училище. С опрощаването на таксата държавата дава възможност да учиш желаната специалност, но се очаква след това да сключиш договор и да работиш по специалността си за определен период от време. Най-закрепостени в тази сфера са младите медици, които специализират в определени сфери. Здравното министерство вече лансира подобен документ, чрез който младите хора, специализирали с държавни пари, ще трябва да останат да работят в България за същия период от време, колкото е била специализацията им.

Източник: standartnews.com