Мнения

Един добър пример за обучение на бъдещето

В разрез с тенденциите за морално остарелите база и методи за преподаване в българските училища идва примерът на едно училище в Разград – ОУ „Васил Левски“, което с много усилия, малко късмет и достатъчно финансиране предлага обучение на бъдещето.

В сградата на училището за всички е достъпна WiFi мрежа, във всяка класна стая има мултимедия, а в три компютърни кабинета едновременно може да се преподава с използване на таблети (лаптопи, чиято клавиатура се сваля – б.а.) не само по „Информационни технологии“, а по всички предмети.

Венелин Николов е „виновникът“ за това иновативно преподаване. Като учител по „Информационни технологии“, той е и двигател на няколко проекта, с които училището печели държавно финансиране и прави кабинетите. Той предаде опита си на около 200 учители, които се включиха в юнската конференция на „Майкрософт“ във Велико Търново – Microsoft TechKnowledge Conference 2016.

„Моето желание е повече учители да започнат да преподават с помощта на новите технологии – няма нищо страшно. Напротив, много по-любопитно и забавно е, а децата са доста по-съсредоточени и ангажирани“, казва Николов. В неговото училище децата активно участват в процеса. Но това е станало бавно и с усилия от всички страни.

Източник: dnevnik.bg