Училища Учители

Един ден до края на регистрацията в конкурса „Дигитални новатори в образованието“

До 17:00 ч. на 27 май 2022 г., петък, се очакват кандидатурите за  конкурса „Дигитални новатори в образованието“ на всички желаещи учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ.

Най-много кандидатури към момента има в категорията Интерактивност при преподаването – общо 22, Технологични иновации е с 15 заявки. В категория Мултиплициране на иновативните учебни решения има подадени 11 кандидатури, а в Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии има 5 участника.

И тази година се запазва тенденцията от предишните две издания на конкурса общо кандидатурите на учители от страната да са повече от тези на преподавателите от София. 

Най-много заявки има от Русе, Варна, София и Пловдив. Кандидатури постъпиха и от Бургас, Видин, Димитровград, Кнежа, Нова Загора, Перник, Плевен, Радомир, Разград, Севлиево, Сопот и Стара Загора.

Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, ще отличи най-добрите кандидатури от 1-во до 3-то място във всяка от четирите категории.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 29.06.2022 г.

Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, ще получат ваучер за безплатно посещение на ТехноМеджикЛенд с учениците им.

Teacher.bg е медиен партньор на инициативата.