Учители

Едва 10% от младите педагози искат да са учители

Ниското възнаграждение е сред основните причини едва 5% от учителите да са под 35 г., показват данни на синдикатите. Оттам предупреждават, че с промените в Кодекса на труда се очаква около 6000 преподаватели и 900 директори да излязат в пенсия.

Демографският профил на преподавателите потвърждава прогнозата на социалното министерство, че след 3 г. учителите ще са сред най-дефицитните кадри у нас.

Проучването показва, че  едва 10% от студентите по “Педагогика” решават да се реализират в тази сфера. Останалите се преквалифицират, без да са прекрачили училищния праг в ролята на преподаватели.