Мнения

Едва 1/5 от учениците от пети до осми клас учат по два чужди езика

По-малко от една пета (19,4%) от учениците между пети и осми клас учат по два или повече чужди езика, съобщава докладът на Европейската комисия за България, цитиран от всекидневника „Сега“.

Това е три пъти по-малко от средния дял на учениците в Европа. Данните са за миналата година – 2012.

Въпросът, който у нас предизвика сериозни спорове от типа „Да или Не“ – този с обхватът на децата в предучилищната подготовка и по-точно на колко години да бъде задължително, също е застъпен с интересна статистика.

Средният процент обхванати четиригодишни в Европа е 93,2%, а у нас е 86,6%.

Тук се забелязва напредък с 8 процентни пункта в сравнение с 2009 г.