Учители

Едва 1% от младите педагози влизат в класните стаи

Повечето случаи, при които български учители заминават да преподават зад граница са млади хора, които са се дипломирали неотдавна и владеят добре чужди езици.

В момента в нашите педагогически факултети се обучават около 10 000 младежи по данни на Националния статистически институт, като на година завършват около 2000.

Едва 1% от тях обаче достигат до класните стаи

Останалите млади преподаватели или избират работа извън училището, или емигрират. В същото време тази година в българските училища е имало 3500 пенсионирани учители на щат, които са още на работа, защото няма кой да ги замени. Други 2500 се очаква да се пенсионират тази година, а в близките 10 г. в заслужен отдих ще излязат близо половината ни преподаватели.