Институции

Евростат: Само 1733-ма са завършили ИТ специалности у нас

Една трета от българските студенти, завършили през 2016 г., са икономисти и юристи.

Въпреки силно развития сектор в България едва 1733-ма са завършилите по специалности, свързани с информационни и комуникационни технологии. Това сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат. Според тях над 20 000 от новите висшисти у нас са избрали бизнеса или правото като образователна цел.

България е сред страните в ЕС с най-малък брой завършили студенти в областта на здравеопазването и социалните услуги, сочат данните на Евростат.

Едва 4000 от общо 60 000, или под 8% от завършилите висшето си образование през 2016 г. са избрали тези две направления. Средният процент за ЕС пък е 14 на сто. Под 7% са родните висшисти, които завършват специалности, свързани с естествени науки и математика, при средно за ЕС 11 на сто.

За сметка на това българската образователна система е сред най-големите производители на юристи и икономисти в Европейския съюз – с над 30 000 висшисти в тези дисциплини на година.

Като цяло, над 60 хиляди завършват висше образование у нас на година. От тях близо 37 хиляди са жените и 23 хиляди – мъжете.

По степени на висшето образование завършилите студенти се разпределят, както следва: бакалаври – около 33 хиляди, магистри – 25 хиляди, и със степен доктор – около 1200 души.

Източник: monitor.bg