Институции

Евростат: България все по-бързо става страна на неграмотни хора

13.8% са преждевременно отпадналите деца от българските училища през 2016 година по данни на Евростат, публикувани на 2 август. Те показват обръщането на положителната до 2011 година тенденция у нас и задълбочаването на проблема с бързи темпове, едни от най-бързите в ЕС. На този фон са второстепенни проблемите, че страната ни се отдалечава от ангажимента си към европейските партньори – отпадналите да са под 11% до 2020 г., и че високият им процент е бариера пред европейското финансиране.

Какво показват данните?

През 2005 г. преждевременно напусналите училище в родината ни са били цели 20.4%. По същото време средният процент за ЕС-28 е 15.7. България не е най-зле. Тогава в Испания отпадат 31% от децата, в Италия – 22.1%, в Малта – 33%, а в Португалия – цели 38.3%. И все пак в Словения например те са 4.9%, в Хърватия – 5.1%, в Полша – 5.3%, в Чехия – 6.2%.

От 2005 г. процентът у нас започва плавно да спада и през 2010 г., когато стратегия „Европа 2020“ изисква постигането на среден процент в ЕС под 10 до 2020 г., у нас той е 12.6%. През 2011 година, когато предучилищното обучение става задължително и за 5-годишните, страната ни вече стои доста по-добре на фона на останалите със своите 11.8%. Още повече, че ангажиментът на страната ни е до 2020 г. процентът да се свие до 11, което тогава изглежда напълно реалистично.

От 2012 досега обаче започва влошаване, делът се увеличава всяка година, вероятно и в резултат на демографските тенденции у нас.

Миналата година, когато средният процент за ЕС-28 е 10.7, редица европейски държави отбелязват завиден успех. Някои от тях успяват да свият наполовина дела на преждевременно отпадащите. Най-забележителните постижения са в Португалия и Испания. В Португалия от 38.3% през 2005 г. делът намалява до 14% през 2016-а. В Испания от 31 се свива на 19%, в Италия – от 22.1% на 13.8%. Данните за Люксембург са от 13.3% на 5.5%, за Гърция – от 13.3% на 6.2%.

От 2012 до 2016 г. България отчита 2-процентно увеличение. По-голямо е то само в Словакия, но все пак там повишението е от 5.1% на 7.4%.

За същия период увеличение отбелязват още:

Чехия – от 4.9 на 6.6%;

Естония – 10.6% на 10.9%;

Унгария – от 11.4% на 12.4%;

Румъния – от 18.1% на 18.5%;

Словения – 4.2% на 4.9%;

Швеция – 6.6% на 7.4%;

Исландия – 19.7% на 19.8%.

Източник: fakti.bg