Училища

“Евроскола“ за областите Русе, Силистра и Разград

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Русе, Силистра и Разград. Състезанието ще се състои в гр. Русе на 12 декември 2015 г.

Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола в гр. Страсбург (Франция) през 2016 г. Училищата от трите области, които желаят да вземат участие в състезанието, трябва да заявят това до 12:00 часа на 27 ноември 2015 г.

Програмата „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

В състезанието могат да участват отбори от ученици на възраст 16 – 18 години. Училищата от трите области, които желаят да вземат участие в състезанието, трябва да заявят това до 12:00 часа на 27 ноември 2015 г.
Отборите трябва да се състоят от 5-ма ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си по време на състезанието.

В състезанието могат да участват ученици на възраст 16 – 18 години от училища, които не са спечелили участие в програмата „Евроскола“ в Страсбург през 2013, 2014 или 2015 година.

Доброто владеене на един от трите работни европейски езици – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ и ще се проверява по време на състезанието.

Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до град Русе и обратно на учениците от други населени места в трите области на състезанието.

Краен срок: 12:00 часа на 27 ноември 2015 г.

Oще информация