Ученици

Европроект е реализирал над 75 000 студентски практики за четири години

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева представи в парламента действията на МОН за подобряване връзката на бизнеса и образованието. В областта на висшето образование Народното събрание е одобрило предложената от МОН Стратегия за развитие на висшето образование и изменения в Закона за висшето образование.

В“ процес на подготовка е съответната подзаконова нормативна уредба, която ще регулира новия модел за определяне на приема на студенти и докторанти, основан на реализацията на дипломираните специалисти и потребностите на пазара на труда“, добави министърът.

Тя изтъкна, че за придобиването на практически опит по време на обучението във висшите училища изключително успешен се е оказал проектът „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За четири години по този проект са реализирани над 75 хиляди студентски практики. Вече е разработен нов аналогичен проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, който предвижда за две години да се реализират нови 46 хиляди студентски практики.