Училища

Европейски училищен конкурс за рекламна кампания

Училища, заинтересовани от конкурс за рекламна кампания, трябва да изпратят своите писма за намерения до Европейския съвет на младите земеделски производители (CEJA).

Младите хора на възраст от 14 до 19 години, които посещават селскостопански и горски гимназии, със седалище в Европейския съюз, както и в Сърбия и Хърватия, са поканени да представят своите идеи за кампания за насърчаване на младите хора да станат фермери или да работят в селскостопанския сектор.

Спечелилият екип ще бъде поканен на тридневно обучително на пътуване до Брюксел.

Краен срок: 15 ноември 2011 г.

За повече информация и контакти