Мнения

Европейски ден на езиците – 26 септември 2015 г

Всяка година на 26 септември Съветът на Европа и хиляди граждани в Европа и по света празнуват денят на езиците на обучението.

Ден, в който честваме богатата мозайка от толкова различни езици, които съществуват заедно в ежедневието на нашите страни, езици в Европа и в другите части на света. Един език е в постоянно развитие и заемките от другите езици му придават по-голяма динамика. Това многообразие допринася за обогатяването на нашето езиково и културно наследство.

2015 година е добър повод да се обърне внимание на езиците, които често не са поканени на този годишен празник. Тези езици, които са средство за преподаване и учене  в нашите училища и могат да представляват пречка, която води до липса на успех в училище, факт, доказан от многобройни международни изследвания. Успехът в училище зависи от доброто владеене на езика на обучението.

Съветът на Европа полага усилия за да се намери отговор на това предизвикателство благодарение на работата на Отдела за езикови политики и своя Европейски център за съвременни езици в Грац, както и в сътрудничество с Европейската комисия в областта на многоезичните класове. Препоръката на Съвета на Европа относно значението на езика на обучението за успех в училище предлага на 47 държави членки конкретни и новаторски мерки, които ще спомогнат на всеки ученик да осъществи своя потенциал в училище.

Нека на този Европейски ден на езиците да осъзнаем значението на езиците на обучението за преподаването, ученето и общуването. На всяко дете трябва да се предлага равен шанс за успех.

Успехът в училище? Той може да предопредели бъдещето. А ние трябва да действаме  днес.

www.coe.int/JEL

Обща информация за Европейския ден на езиците

Европейският ден на езиците е посветен на насърчаването на ученето на езици в цяла Европа.

По инициатива на Съвета на Европа Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември от 2001 година, обявена за Европейска година на езиците.

Източник: Пресцентър на МОН.