Мнения

Европейският форум на учителите новатори 2009 бе открит официално днес (видео)

На 24 март се откри VІ Европейски форум на учителите новатори, провеждащ се във Виена Австрия и ежегодно организиран от Microsoft Corporation. Целта на форума е да бъдат представени най-добрите идеи и практики и учителите от цяла Европа да обменят опит и знания. Всяка европейска държава, участваща във форума представя образователни проекти. България е представена с проекта “Пътешествие из България”.
Форумът бе открит от Jan Muehlfeit – председател на корпорацията за Европа и Ян Фигел – еврокомисар по образованието. Откриването бе последвано от реч на Heidrun Strohmeyer (Генерален ИТ директор в министерство на образованието на Австрия) и Петра Йенер (генерален мениджър на Майкрософт Австрия).
След откриването Франц Кюмайер – основател на Reflections Research & Consulting и бивш изпълнителен директор на Майкрософт Австрия изнесе лекция на тема „Бъдещето на образованието”. Акцентите в лекцията бяха върху скоростта, с която Европа се променя, в резултат на което и образователните потребности. В лекцията бе упоменато, че от ключово значение за образованието е да развива т.н. „умения на ХХІ в.” (21st century skills) и не само да дава знания на учениците, а и да развива в тях лични качества и социални умения.
Според г-н Кюмайер сред основните предизвикателства, пред които образованието в глобален мащаб е изправено са компютъризацията на почти всички работни места и професии – напр. компютърната диагностика на автомобила в работата на автомеханика и че в този смисъл ИТ уменията са от ключово значение , както за личния професионален успех на работещите, така и за икономиките на Европа. Като друго предизвикателство бе посочено, че светът става „плосък” (flat) – бизнесите вече са интернационални, студентите са далеч по-мобилни и дялат на тези, от тях, които учат в чужди държави се увеличава значително. Друго съществено предизвикателство пред образованието на бъдещето, посочено от лектора е че качеството на работната сила зависи в голяма степен от качеството на образованието и в този смисъл, че Европа за разлика от държави като напр. Китай никога няма да бъде конкурентоспособна с ниски цени, а само с качество, което от своя страна поражда потребността от високо качество на обучението в Европа. Данните, изложени от лектора се базират на проучвания, извършвани от авторитетни организации, като напр. McKinsey & Company и мн. др.
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/