Мнения

Европейска eTwinning награда “Пейо Яворов“

Българското национално звено за координация по дейност eTwinning e инициатор и създател на нова Европейска eTwinning награда.

Наградата се учредява като продължение на Националната инициатива за Насърчаване на четенето, на проведените в периода 2012 – 2015 г. от ЦРЧР вече 4 национални конференции „Насърчаване на грамотността и четенето“ и ще носи името на големия български поет Пейо Яворов.

Отличието „Пейо Яворов“ се намира в категорията Специални награди в Европейското състезание на eTwinning наградите 2016.

То ще бъде присъждано на eTwinning проекти, които са работили в посока на насърчаване на грамотността и четенето. Първото кандидатстване тече в момента и е насочено към eTwinning проекти, които са били активни през учебната 2014-2015.

Краен срок: 12 декември 2015 г.

Още информация