Ученици

Европейска седмица на мобилността

Европейската седмица на мобилността е кампания за повишаване на информираността на гражданите. Основаната й цел да се привлече вниманието на обществеността към използването на градски транспорт, придвижването с велосипед и пеша в европейските градове, и насърчаване използването на тези видове транспорт, както и инвестирането в нови необходими инфраструктури.

Европейската седмица на мобилността се отблелязва в периода от 16-ти до 22-ри септември.

Здравето и мобилността са общите теми на Европейската седмица на мобилността през тази година. Темата е: „Пътувай разумно, живей по-добре!”

22-ри септември е обявен за европейски ден без автомобили: „В града без моят автомобил!”. На тази дата трябва да се спре движението на автомобили в определена зона на града, в която да се движат само велосипедисти, градски транспорт и пешеходци  в рамките на работния ден (1 час преди и 1 час след работното време на гражданите).

За да може един европейски град да се участва в инициативата „Европейска седмица на мобилността” 2010 г., е необходимо от страна на местните власти да бъдат предприети и изпълнени следните мерки:

1. В периода от 16- ти до 22- ри септември да се проведат различни събития и мероприятия, свързани с темата на кампанията на Европейската седмица на мобилността през тази година: „Пътувай разумно, живей по-добре!”;

2. 22-ри септември да се обяви за ден без автомобили: „В града без моят автомобил!”и да се спре движението на автомобили в определена зона на града, в която да се движат само велосипедисти, градски транспорт и пешеходци  в рамките на работния ден (1 час преди и 1 час след работното време на гражданите). В рамките на целия период от 16-ти до 22-ри септември да се информират гражданите каква е целта на ограничаването на движението на 22-ри септември и да бъдат стимулирани да използват градски транспорт или да се придвижват с велосипед и пеша.

3. Да има изпълнена една постоянна инфраструктурна мярка през годината с цел стимулиране използването на градски транспорт, придвижването с велосипед и пеша.