Училища

Европейска седмица на компютърното програмиране (EU Code Week)

От 11 до 17 октомври 2014 г. във всички страни членки на Европейския съюз ще се проведе Европейска седмица на програмирането. През тази седмица водещи мениджъри на компютърни фирми в България ще проведат един учебен час по информатика в училище.

Целта е да се мотивират учениците да изучават програмиране и да разберат какви умения са нужни за кариера в сектора на информационните технологии.

Инициативата има за цел да се привлекат повече ученици и учители в дейности, които ще популяризират добрите практики в развиването на дигиталните компетентности и да се насърчат повече ученици да изучават информатика.

Пълна информация за Европейската седмица на програмирането и много ресурси могат да бъдат намерени на адрес: http://codeweek.eu/.