Мнения

Европейска младежка награда “Карл Велики“

Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.

Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен.

Краен срок: 28 януари 2013 г.

Още информация за наградата