Мнения

Европейската младежка награда “Карл Велики“ 2013

Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.

Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен.

Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

Също така, представителите на всички 27 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

Краен срок: 28 януари 2013 г.

Още информация