Учители

Европа ще признава български учителски дипломи

Младите специалисти, дипломирали се в педагогически специалности, ще могат да използват знанията си в търсене на работа в цяла Европа. Това ще се случи, щом учителската професия мине в групата на регулираните.

Това предвижда двугодишният национален план за изпълнение на Стратегията за развитие на педагогическите специалисти (2014 -2020), който бе приет вчера на заседание на Министерски съвет.

За да се регулира учителската професия ще бъде въведен държавен стандарт за придобиването на учителска правоспособност и за квалификацията на учител по даден предмет.

Основната цел на стратегията е връщане на престижа на учителската професия. Документът беше приет още в средата на годината, припомня „Монитор“.