Мнения

Европа настоява за обучение по дигитални медии в училищата

Обучение в училищата за придобиване на грамотност в сферата на дигиталните медии е новата идея на еврокомисаря по информационното общество Вивиан Рединг, която тепърва предстои да бъде развивана. Млади и стари, които не са „на ти“ с новите медии, ще срещат все по-големи затруднения в общуването с околния свят, смятат в ЕК. Затова е най-добре да се последва примерът на държавите, където школските курсове по боравене със социални мрежи и Интернет са част от учебните програми за децата, предлага ЕК.
 
Начинът, по който използваме медиите, се променя, а обемът на информацията е огромен, което изисква от нас нещо повече от умението да четем, пишем или използваме компютър. Европейската комисия предупреди, че съществува риск младите и по-възрастните европейци да не могат да се възползват от съвременното високотехнологично информационно общество, освен ако бъдат взети допълнителни мерки за повишаване на тяхната „медийна грамотност“ до ниво, което им позволява да използват, анализират и оценяват изображения, звукове и текстове и да си служат с традиционни и нови медии, за да общуват и създават медийно съдържание. Комисията заяви, че държавите от ЕС и медийната промишленост трябва да работят за повишаването на осведомеността относно многобройните медийни послания, с които се сблъскват хората – реклами, филми или онлайн съдържание.
 
Взаимодействието с медиите в днешно време означава много повече от изпращането на писмо до даден вестник. Медиите, особено новите цифрови технологии, въвличат все повече европейци в един свят на споделяне, взаимодействие и творчество. Днешните потребители могат да създават свое собствено съдържание, както и нови произведения, като изменят съдържанието, създадено от трети страни,“ заяви комисарят по въпросите на информационното общество и медиите Вивиан Рединг. „Въпреки това хората, които не могат да използват новите медии, като например социалните мрежи или цифровата телевизия, ще се сблъскат с трудности при общуването си със света, който ги заобикаля, и участието им в него. Трябва да осигурим медийна грамотност за всички и да не допускаме изолация на отделни граждани.
 
В тази връзка на 20 август Европейската комисия прие (в отговор на призива на Европейския парламент) политически насоки, с които държавите от ЕС и съответната промишленост се призовават да насърчават медийната грамотност в Европа чрез дейности, позволяващи на хората да използват, разбират и правят критична оценка на всички медии, на които са изложени, като например телевизията, филмите, радиото, музиката, печатните медии, интернет и цифровите съобщителни технологии.
 
Обучението за повишаване на медийната грамотност би могло да подобри начина, по който гражданите използват интернет търсачките, да покаже на учениците как се прави филм или как функционира рекламната дейност. В някои държави (например Швеция, Ирландия и Обединеното кралство) медийната грамотност вече е част от образователната програма в училищата. Уебсайтът kidSMART на Обединеното кралство учи младите хора как да използват по сигурен начин социалните мрежи. Образованието е в сферата на националната компетентност, но днес Комисията прикани държавите от ЕС да открият дебат на тема как да бъде отредено подобаващо място на медийната грамотност в училищата.
 
По-рано тази година във Великобритания бе предложено в началните училища да бъде въведено използването от учениците за целите на обучението им както на социални медии – микроблогове, така и на уеб енциклопедии.
 
Възрастните, които използват медиите, също имат нужда от обучение. Те трябва да са наясно с рисковете, които крие разпространяването на техните лични данни.
 
Според доклада за конкурентоспособността на Европа по отношение на цифровите технологии, публикуван по-рано този месец, 60% от европейците са „цифрово грамотни“, и 56% от всички европейци посещават интернет пространството поне веднъж седмично. Въпреки тези и други позитивни цифри, 24% от европейците, които не разполагат с интернет в своите домове, отдават това на липсата на необходимите знания в тази област.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/