Мнения

Европа загрижена за образованието на мигрантите

Вицепремиерът и министър на образованието и науката съобщи, че на редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС в Брюксел е бил обсъден и въпросът за образованието на мигрантите.

Тези, които вече са в Европа, трябва да могат да се включат на пазара на труда, затова е важно образование не само за децата, но и за цялото семейство – както по език, така и за умения.

Друг важен акцент е в ЕС да се намери форма на признаване на квалификациите от трети страни, за да може да се използва по-пълноценно икономическият потенциал на бежанците.

Просветните министри на ЕС обсъждат начините, по които образованието може да помогне в процеса на социално включване и да предотврати радикализацията сред младите.