Институции

Евродепутатите отстъпиха за минимална възраст 16 г. за тийнейджъри в социални мрежи

Под натиска на различни организации и експерти Комитетът по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент гласува за компромис по отношение на минималната възраст, на която непълнолетните ще могат да ползват социални мрежи и други онлайн услуги, изискващи регистрация. Това стана ясно от прес- съобщение на Европейския парламент.

Предложението да се уеднакви минималната възраст от 16 години за всички страни членки на Европейския съюз срещна сериозна съпротива и предизвика широк обществен дебат. В прес-съобщението се посочва:

„Деца под определена възраст ще трябва да получат разрешение от родителите си („родителско съгласие“), за да си открия профил в социална мрежа като Фейсбук, Инстаграм или Снапчат, каквато вече е практиката в повечето страни от ЕС. Новите гъвкави правила гарантират свободата на страните членки да установят своя минимална възраст, ако тя не е под 13 и над 16 години…“

Окончателният текст на новата европейска регулация предстои да бъде гласуван на пленарна сесия на Европейския парламент през пролетта на 2016 г.

Прес-съобщението на Европейския парламент (на английски език).

Националният център за безопасен интернет разпространи вчера официално становище срещу искането на част от държавите като Франция, Люксембург и Германия за минимална възраст 16 години, в което изложи своите аргументи. Становището беше изпратено до държавните институции и до български депутати в Европейския парламент.

Становището можете да прочетете тук.

Източник:safenet.bg