Учители

Държим първенство по прослужено време на учители

България изпреварва много държави по показател „прослужено време“ на учителите. Това е нужно, за да се достигне максималната заплата в сектора. Докато за страни като Великобритания, Полша, Германия, Ливта, Дания и др. този период е 10 – 15 години, на българските учители им е необходим стаж от 25 – 30 години, за да достигнат до максималната работна заплата.

България се намира на челните места и в класацията по натовареност на учителите. Съотношението брой ученици на един учител варира много в различните европейски държави, започвайки от по-малко от 10 ученици на 1 учител в Латвия, Швеция, Италия и Литва, до над 25 ученици на 1 учител в Малта, Австрия, Испания и България. България е четвъртата държава в Европа с най-голямо съотношение ученици – учител, като на един преподавател в горен курс се падат почти 30 ученици.

България е лидер в ЕС и по процент на жените-учители. В долен курс те са 90% от всички преподаватели, а в горен дори над 90%. По този показател конкуренция на България са единствено Литва, Латвия и Италия. 

Източник: actualno.com