Училища

Държавно финансиране за университетите – на база реализация

Сериозен стимул за осигуряване на качествено образование ще имат университетите от следващата академична година, съобщи БНТ. Те ще получават държавно финансиране на база реализирани студенти.

Досега държавата даваше според броя на приетите студенти. Данните за броя работещи според образованието си висшисти ще се вземат от Националната агенция по приходите (НАП) и от Националния осигурителен институт (НОИ).

Новата система ще регулира приема на студенти, като отчита научните постижения на всеки ВУЗ, мястото му в рейтинговата система и броя реализирани по специалността висшисти.

„Ако 100 са завършили и ако от тях и 100-те са се реализирали на пазара на труда, то това означава, че следващата година планираните ще бъдат не 100, а 120. Не бива да произвеждаме висшисти, които след това остават без работа“, категорична е министърът а образованието проф. Анелия Клисарова.