Институции Ученици Училища Учители

Държавните и общински училища и градини ще получат допълнителен бюджет за 2021 г.

Всички държавни и общински образователни институции ще получат допълнителни средства към бюджетите си за тази година, за да покрият увеличените разходи за спазване на противоепидемичните мерки и заради по-високите цени на тока, парното, водата и др. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обяви, че при актуализацията на държавния бюджет за 2021 г. за тази цел са предвидени 8 млн. лв., съобщи БНТ. Допълнителните средства ще могат да се използват за дезинфектанти, маски, тестове, термометри и др. Част от средствата ще помогнат и за покриване на увеличените режийни разходи.

Сумите за отделните училища, детски градини и центрове ще бъдат изчислени по два показателя – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответното училище или детска градина. Целта е да се осигури равнопоставеност между малките и големите образователни институции.

Министерството и социалните партньори са се договорили да работят заедно за увеличение на бюджета за образование през 2022 г., защото са необходими повече средства за работни заплати, единните разходни стандарти, за национални програми, извънкласни дейности, спорт, транспорт, за защитените детски градини и училища.

Източник: БНТ