Мнения

Държавната поръчка се връща в университетите

Държавата ще поръчва на университетите нужните й специалисти и на тази база те ще оформят план-приема си. Това е една от мерките за акцентиране на професионалното обучение в Стратегията за висшето образование, която се пише в момента, обяви пред студентите от УНСС министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

Така чрез държавната поръчка ще се свие приемът в изкуствено раздутите специалности и ще се обучават повече кадри в професионални направления, от които бизнесът има нужда.

Висшите учебни заведения ще си запазват правото да разкриват допълнителен прием, но обучението в тези бройки най-вероятно ще бъде платено.

В страната има недостиг на инженери и ИТ специалисти, а до 10 г. се задава и остър глад за педагози. Едновременно има свръхпроизводство на икономисти, юристи и специалисти в администрацията, за които няма толкова работни места, пише „Монитор“.