Училища

Държавната политика за ИТ в образованието

Днес се открива VІ национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, организирана ежегодно от Майкрософт България. Конференцията ще бъде закрита утре и се провежда в Дом 2 на Резиденция Бояна, в Зала Триадица.
 
Конференцията се провежда в рамките на международната програма на Microsoft „Партньори в познанието” (Partners in Learning). Програмата е създадена да увеличи използването на информационните технологии в училищата и по този начин учениците и учителите да имат възможност да разкрият своя пълен потенциал.
 
Всички общи сесии на конференцията ще се предават на живо по интернет от Мрежата на учителите – новатори www.Teacher.bg.
 
В Шестата национална конференция участват над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор и на бизнеса.
 
Сред лекторите на конференцията са Даниел Вълчев – вицепремиер и министър на образованието и науката, Пламен Вачков – председател на ДАИТС, Йорданка Фандъкова – заместник-кмет „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” на Столична община, Тони Бъкби – директор на Британски съвет и др.
 
38 учители от 25 училища от 18 града в страната, участвали в изготвянето на проект „Пътуване из България” ще получат символично своите сертификати. Проектът беше отличен с две награди по време на Шестия европейски форум на учителите – новатори във Виена през месец март 2009 г.: Първа награда на участниците във форума и Втора награда на журито в категория „Иновации в сътрудничеството”. Доц. Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова, ръководители на проект „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение при интегриране на технологиите в началното образование” ще представят резултатите от 5-годишна работа по проекта – създаване на учебна методология и програма, обучение на учители, отличието на българските учители и признанието за работата им извън рамките на страната.
 
Традиционно в рамките на Конференцията ще бъдат представени политиките и програмите по отношение на използването на ИТ в средното образование, както и визията за следващите години. Концепции ще представят МОН, ДАИТС и Столична община. Представителите на Британски съвет в България ще направят обзор на проектите, реализиращи се в системата на средното образование, свързани с въвеждането на най-новите информационни и комуникационни технологии.
 
Представители на румънската компания СИВЕКО, лидер в Централна и Източна Европа по отношение на съвременните методи за онлайн обучение и сътрудничество ще представят обзор на разработено електронно учебно съдържание за българската образователна система, като част от модулите ще бъдат публикувани на сайта на Мрежата на учителите – новатори www.Teacher.bg и са достъпни за учителите.
 
Ще бъдат представени и редица проекти и добри практики, по които Майкрософт България си сътрудничи и университети, училища и учители с цел предоставяне на модерни и иновативни ресурси в подкрепа на българските учители и ученици:
  • Инициативата „Безопасен интернет” в рамките на която в партньорство с фондация Приложни изследвания и комуникации и Асоциация Родители е разработена интернет платформа за подаване на заявки за запълване на свободните часове с уроци за безопасно използване на интернет, обучени са лектори, пилотно проектът е стартирал в 4 общини. Играта „Аз съм онлайн” създадена от ученикът Калоян Генков и в партньорство с детския сайт Dechica.com. Пилотен проект „Семейна безопасност”, реализиран в начално училище;
  • Програма Microsoft Live@Edu в рамките на която пилотно участват 18 училища в страната по проект „Digiklazzz”, както и възможности други училища да се включат в следващата фаза;
  • Ще бъде представен продуктът SteadyState, чрез който учителите могат лесно да управляват компютрите в една класна стая – ръководство за администратора, предстоящи обучения и възможност училища да се включат в пилотния проект;
  • Учебна програма „Светът на програмирането” за продукта Microsoft VisualStudio 2008, адаптирана за нуждите на българското образование от преподаватели от Технически университет – София и учители;
 
Пред участниците в Конференцията ще бъдат официално представени основните планирани дейности на Майкрософт България по програмата „Партньори в познанието” за подкрепата на българските училища, ключовите проекти, които ще бъдат стартирани през следващата учебна 2009/2010 г., както и стратегически приоритети в периода 2009 – 2013 г.
 
Шестата национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България” се реализира със съдействието на Министерство на образованието и науката, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Държавна агенция за информационни технологии, Сдружение ПОТРЕБИТЕЛ БГ, Кабината.ком и Столична община.
 

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/