Училища

Държавен план-прием за ученици след завършен седми клас в София

Сайтът на министерството на образованието даде информация за държавния план-прием за ученици след завършен седми клас за учебната 2013/2014 г. в София.

Трети етап

Свободни места за трето класиране –незапълнените места до максималния брой по план-приема: 738

От тях 679 – без квоти
27 – за девойки
32 – за младежи

326 ученици не са класирани на първо и второ класиране.

За трети етап на класиране заявления се приемат в училищата-гнезда на 11 и 12.07.2013 г. след представяне на оригинал на свидетелство за завършен  VII клас.

Заявления могат да подават и ученици, които не са участвали на 1 и 2 етап на класиране, достатъчно е да са издържали успешно изпитите по БЕЛ и математика. В заявлението се подреждат нови желания, като се изписват само паралелки, в които има останали свободни места.

Резултатите от класирането се обявяват на 15.07.2013 г.