Ученици

Държавен зрелостен изпит по желание (тестове и отговори)

Официалният сайт на МОМН публикува тестовете и отговорите за Държавният зрелостен изпит по желание.

Задължителни са два от изпитите – този по БЕЛ и още един, който е избирателен от зрелостника. На трети изпит се явяват тези, които имат желание за това, най-вече свързано с кандидатстване в определени специалности в университетите.