Учители

Държавен зрелостен изпит по БЕЛ (въпроси и отговори на теста)

Сайтът на МОН показа днешния изпитен вариант на темата по Български език и литература от Държавния зрелостен изпит.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 21 май 2014 г.