Училища

Държавата ще финансира училищата и според качеството

МОН работи за надграждане на системата на делегираните бюджети в средното образование. Това обяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков днес по време на дискусия на тема „Образование и бизнес – ръка за ръка“ в Пловдив.

Целта е при формирането на бюджета да се добави критерий, който да отчита качеството на образователния процес в училището. В общообразователните училища ще се оценява напредъкът на децата, като се използва външното оценяване на входа и на изхода на съответната образователна степен. За професионалните гимназии ще се добави и компонент, който отчита реализацията на възпитаниците на съответното училище, посочи министърът.

Той  обясни, че МОН е още в началото на това надграждане на системата. Промяната няма да стане в мандата на служебното правителство, но е движение в правилната посока, уточни министър Денков.

Професионалните гимназии трябва да бъдат прехвърлени към общините, ако те са готови да ги приемат заедно с партньори от местния бизнес. Връзката между образованието и бизнеса е част от развитието на регионите, каза министърът. Той посочи Пловдив като успешен пример за публично-частно партньорство.

Проф. Денков изтъкна, че ролята на държавата е да създаде условия местният бизнес и общините да работят заедно с образователните институции, защото това е единственият възможен начин за хармонично развитие на регионите. По думите му бизнесът, общината и училището най-добре могат да преценят кои са професиите на бъдещето за конкретния регион и да убедят децата и техните родители да се включат в този процес.

Министърът призова компаниите да работят съвместно с центровете за кариерно ориентиране на МОН по места, за да популяризират професионалното образование. Фирмите трябва да подават информация за перспективи, възможности за работа, заплати, за да стигне тя до всяко едно дете и родител в съответния регион, призова проф. Денков.

Според него най-трудната задача е децата да бъдат убедени, че имат блестящо бъдеще, когато влязат в съответната професионална гимназия. Затова бизнесът трябва да се включи във връщането на престижа на професионалните училища.

Професионалните гимназии и училищното образование като цяло трябва да се развива заедно с висшето образование в съответния регион, посочи министърът. Той съобщи, че при подготвянето на приема за следващата академична 2017/2018 година ще бъде направена стъпка към намаляване на субсидираните студенти. От една страна, за да подобрим качеството, от втора страна – за да пренасочим студенти към специалности, които са дефицитни, обясни Денков.

На срещата в Пловдив бяха представени добри практики за ефективно сътрудничество между бизнеса и професионалните гимназии от региона. За своя успешен опит разказаха представители на „Либхер България“, КЦМ-Пловдив, АВВ.

Домакини на събитието бяха Клъстер „Тракия икономическа зона“, община Пловдив и „Индъстри уоч“ – партньори в създадения миналата година Образователно-индустриален борд в Пловдив.

Източник: МОН