Институции

Държавата ще покрива транспортните разходи на пътуващите учители

Държавата ще покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 хил. жители. Промяната ще важи със задна дата от 1 януари 2017 г.

В понеделник МОН публикува за обществено обсъждане проект за промяна в Наредба №1, която урежда този въпрос, съобщи министър Николай Денков в предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“ по БНР.

Според Закона за предучилищното и училищното образование държавата възстановява пътните разноски на педагозите, само ако училището е в „малко населено място“. Действащата наредба на МОН приема за малки селищата с до 5000 души.  

С предлаганата промяна се определя шест пъти по-висока горна граница на броя жители в „малко населено място“. Тя е резултат от прилагането на специално разработена методика, основана на числеността на населението по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

Отчетени са едновременно два критерия. Първият е разпределението на населението по населени места. Според ГРАО 50 на сто от хората в страната живеят в селища с до 38 000 души.

Втори критерий е броят жители в областните административни центрове в България. Той се прилага, за да не се допусне областен град да попадне в групата на малките населени места. Към декември 2016 г. областният център с най-малък брой жители е Смолян. Там трайно живеят малко над 30 000 души.

В момента държавата покрива транспортните разходи на около 12 300 учители, което е 74% от всички пътуващи педагогически специалисти. След промяната в наредбата ще бъдат обхванати 90% от педагозите, които преподават извън населеното място, в което живеят. Това са над 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители.

Източник: МОН