Институции

Държавата ще поема таксите за обучение в неатрактивните специалности?

От тази година образователното министерство изплаща на студентите, които се обучават в специалности с най-голям недостиг на кадри на пазара на труда, втора стипендия. Целта е да се стимулира завършването на повече висшисти в тези направления. Очаква се допълнителното финансиране да продължи и през 2019 г. под формата на трети стипендии за направленията с най-малък интерес. Така на практика държавата ще поема таксите за обучение и то ще е безплатно за студентите.

Красимир Вълчев – министър на образованието: „Това са физически и химически науки, това е математика. Те не са много голям дял като брой на студентите, които са в тях. Съответно и сумите не са високи. Предвиждаме условно тези трети стипендии да бъдат насочени към заплащане на таксите в тези професионални направления, така че обучението да бъде безплатно“.

Ще бъде изготвен и списък със защитени специалности, включващ тези с най-слаб интерес от кандидат-студентите. „Тези специалности, освен че ще получават допълнително финансиране, допълнителен прием, ще могат да обучават в маломерни паралелки“, заяви още Вълчев.

Заради трудностите, които срещат от бизнеса с липсата на кадри в определени професии, е предвидено да се вземат мерки още в средното образование.„Предвиждаме да разширим още за по-малките ученици, преди 8 клас, взаимодействието с бизнеса по линия на дейности по интереси, по линия на посещения в предприятия“, добави министърът,

Заради големия излишък в направленията „Икономика“ и „Администрация“ пък, приемът в тези специалности за последните две години е намален с 13 000 места.

Източник: tvevropa.com