Училища

Държавата ще определя защитени специалности във ВУЗ-овете

Нови текстове от закона за висшето образование дават правото на държавата да определя приоритетни професионални направления и защитени специалности (например „Японска филология“ и „Арабистика“), които да финансира допълнително.

Двата списъка ще станат факт след обнародването на закона. Но отсега е ясно кои направления със сигурност ще са сред приоритетните и в кои приемът ще бъде намален. Те бяха обявени вчера от зам.-министъра, отговарящ за висшето образование, проф. Николай Денков.

Сред приоритетните ще са тези от областта на висшето образование „Педагогически науки“, от областта „Природни науки, математика и информатика“, от областта „Технически науки“ (всички инженерни специалности и архитектура), както и от областта „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Механизмът за увеличение на държавната субсидия за тях вероятно ще включва увеличение на базовия норматив за годишна издръжка на студент в даденото направление.

Сега студентите в педагогическите специалности у нас са 7.8%, в аграрните – 3.1%, във всички инженерни и архитектура – 19.8%, а в икономическите специалности и тези от направление „Администрация и управление“ са 2/3 от студентите.

При редуцирането на бройките за прием, които университетите ще поискат в заявките си до МОН, от министерството ще се ръководят от 4 основни критерия: учебната дейност, научна дейност, реализация на студентите и дали направлението е определено като приоритетно, или не.

Със сигурност няма да има редуциране на бройките за прием на студенти по компютърни науки, комуникация и математика, подчерта главният секретар на МОН.

Източник: economic.bg