Държавата създава ”училища за родители”

Държавата създава ”училища за родители”

Стратегията на МОН за намаляване на дела на учениците, преждевременно напускащи класната стая предвижда създаването на “училища за родители”, където самите майки и бащи на застрашените ученици да бъдат обучаване на отговорно родителство и да бъдат мотивирани децата им да завършат училище, съобщава “Стандарт”.

Самите деца, при които има риск от ранно напускане на училище, ще бъдат подпомагани да изберат по-отрано професия, с която след това да се издържат. Специално за тях, както и за учениците със специални образователни потребности, ще се дава възможност да усвоят занаят още в прогимназиалния период, а не чак когато постъпят в гимназията.

За хора над 16 години, които вече са отпаднали от клас, пък се предвижда включването им в курсове за ограмотяване, както и в курсове, които преподават основното съдържание на учебните предмети, които се изучават в прогимназията.

Коментари във Facebook