Училища

Държавата създава “училища за родители“

Стратегията на МОН за намаляване на дела на учениците, преждевременно напускащи класната стая предвижда създаването на „училища за родители“, където самите майки и бащи на застрашените ученици да бъдат обучаване на отговорно родителство и да бъдат мотивирани децата им да завършат училище, съобщава „Стандарт“.

Самите деца, при които има риск от ранно напускане на училище, ще бъдат подпомагани да изберат по-отрано професия, с която след това да се издържат. Специално за тях, както и за учениците със специални образователни потребности, ще се дава възможност да усвоят занаят още в прогимназиалния период, а не чак когато постъпят в гимназията.

За хора над 16 години, които вече са отпаднали от клас, пък се предвижда включването им в курсове за ограмотяване, както и в курсове, които преподават основното съдържание на учебните предмети, които се изучават в прогимназията.