Държавата отпуска близо 14 млн. лева за достъп до електронни научни бази данни

Държавата отпуска близо 14 млн. лева за достъп до електронни научни бази данни

Правителството одобри отпускането на 13,8 милиона лв. допълнително по бюджета на Министерството на образованието и науката. Средствата са предвидени в централния бюджет за националния абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и референтни издания, както и за обезпечаване на дейности за насърчаване на научни изследвания чрез финансиране на конкурсен принцип.

Целта на финансирането е да бъде гарантиран достъпът на научните организации до наукометричните, реферативните и пълнотекстовите бази данни на издателство Елзевиер (Elsevier), да се осигури финансиране за разработването на програми и организиране на конкурси за насърчаване на фундаменталните и приложните изследвания в системата на висшето образование и науката.

От средствата 5,8 милиона лева ще бъдат изразходвани за осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal, собственост на издателство Elsevier. Останалите осем милиона лева ще бъдат изразходвани за конкурси за насърчаване на научни изследвания от Фонд ,,Научни изследвания“.

Източник: banker.bg

Коментари във Facebook