Институции

Държавата одобри таксите за държавните университети

Правителството одобри допълнение на решение номер 233/2019 за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

С РМС 233/2019 през април бяха утвърдени таксите за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите – граждани на България, на друга държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища през следващата академична година.

След приемането му в Министерството на образованието и науката постъпи предложение от проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, за допълнение на таксите за кандидатстване и обучение във връзка с откриването на Медицински факултет в структурата на университета.

В решението за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на България през учебната 2019-2020 година определеният брой студенти за Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, по специалността „Медицина“ е 40 (четиридесет). С допълнението се предвижда размерът на годишната такса за обучение за един студент да е 1100,00 лв. , а таксата за кандидат-студентските изпити по биология и по химия – по 70,00 лв. на изпит, се посочва в съобщението.

Източник: novini.bg