Институции

Държавата обяви списък със защитени специалности

Правителството прие Списък със защитените от държавата специалности от професии, по които има недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда, съобщи правителствената пресслужба. Министрите одобриха и критериите за определянето на тези специалности, както и условията и реда, по който паралелките, подготвящи такива кадри, да получават допълнително финансиране.

От проекта на правителственото постановление се разбира, че защитените специалности са 29 в дейности като производство на мляко, строителство на пътища, изолации в строителството и стъклопоставяне, компютърно моделиране и десениране на тъкани, полевъдство, пчеларство и бубарство, каменоделство, лазерна и оптична техника, електрообзавеждане в градския транспорт, ядрена енергетика. В друг списък са изброени 54 специалности, по които се очаква недостиг на кадри вбъдеще – в строителството на пътища и сгради, в бояджийството и изолацията на сгради, в текстила и производството на облекла и обувки, в автомобилния и жп транспорта, в корабостроенето, в производството на хляб и в грижите за децата.

Чрез включването на защитените специалности и на специалностите, за които се очаква недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием в училищата се създава възможност за осигуряване на кадри за области, които са приоритетни за развитието на икономиката на регионално ниво в средносрочен план, се казва в правителственото съобщение.

Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена, ако обучението по съответната специалност се закрие.

Източник: actualno.com