Мнения

Държавата налива 15 млн. за обучение на неграмотни

Министърът на образованието Сергей Игнатов даде старт на проекта „Нов шанс за успех“, обявиха от просветното ведомство.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд и е част от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта му е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до образование на неграмотни и слабограмотни хора. По този начин става възможно по-конкурентното им участие на пазара на труда.

Проектът „Нов шанс за успех“ е насочен към лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или класове от прогимназиален етап на основно образование. Продължителност на проекта е 24 месеца, а общият му бюджет е 15 млн. лева.

Чрез дейностите по проекта ще се надгради държавната политика за обучение на възрастни, регулирана от Закона за насърчаване на заетостта. Проектът се изпълнява от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ на Министерството на образованието, младежта и науката.