Държавата налива 15 млн. за обучение на неграмотни

Държавата налива 15 млн. за обучение на неграмотни

Министърът на образованието Сергей Игнатов даде старт на проекта “Нов шанс за успех”, обявиха от просветното ведомство.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд и е част от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта му е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до образование на неграмотни и слабограмотни хора. По този начин става възможно по-конкурентното им участие на пазара на труда.

Проектът “Нов шанс за успех” е насочен към лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или класове от прогимназиален етап на основно образование. Продължителност на проекта е 24 месеца, а общият му бюджет е 15 млн. лева.

Чрез дейностите по проекта ще се надгради държавната политика за обучение на възрастни, регулирана от Закона за насърчаване на заетостта. Проектът се изпълнява от дирекция “Образователни програми и образователно съдържание” на Министерството на образованието, младежта и науката.

Коментари във Facebook