Институции

Държавата защити определени специалности в средното образование

Няколко десетки специалности, с които се изучават конкретни професии, вече са защитени. Това става ясно от специален списък, одобрен от държавата. Защитени са общо 29 специалности. Сред тях са ядрена енергетика, пчеларство и бубарство, каменоделство, говедовъдство, металургия на цветните метали, полиграфия и спедиция – такива, в които бизнесът се оплаква, че се нуждае от още кадри. Заедно с това бяха одобрени и 54 специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда в следващите 5 години, които ще имат право на допълнително финансиране.

Защитени специалности от професии са тези, които са уникални по териториален и по съдържателен признак. Първото условие означава обучението по тях да се осъществява в не повече от 4 държавни и/или общински училища, намиращи се в различни области у нас, а второто – обучението в частта специфична професионална подготовка да се различава с поне 75% от съдържанието на обучението в тази част по другите специалности от професиите за професионално образование, пише в. „Сега“.

За такива просветното министерство е определило специалности, сред които: производство и преработка на мляко и млечни продукти, технология на целулозата, хартията и опаковките, корабоводене, дограма и стъклопоставяне, изолации в строителството, строител на пътища и магистрали, полевъдство, трайни насаждения, пристанищна механизация, маркшайдерство и др. За защитени се предлага да бъдат обявени някои специалности от машиностроенето като лазерна и оптична техника, металообработващи машини, рециклационни технологии и др., както и такива от сферата на електротехниката и енергетиката – електрообзавеждане на кораби, на жп техника, топлотехника и др.

Паралелка по защитена специалност ще се сформира при минимум 9 ученици. Тя ще може да получава допълнително финансиране, когато броят на учениците е по-малък от 18 души. Сред 54-те специалности, по които се очаква недостиг от специалисти в следващите 5 години, попадат пътно-строителна, подемно-транспортна и автотранспортна техника, помощник-възпитател, производство на облекло и текстил, стругарство, локомотиви и вагони, електрообзавеждане на асансьорна техника, бояджийски работи, производство на хляб и хлебни изделия, топлоенергетика и др. Тук паралелки ще могат да се сформират при поне 12 ученици и също ще се полага допълнително финансиране.

Източник: actualno.com