Училища

Държавата започва финансиране на частните училища и детски градини

Държавата направи крачката към финансиране на частните училища и детски градини. Документът, който ще направи това възможно е готов и публикуван за обсъждане от Министерството на образованието. След приемането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от Министерския съвет ще започне и изпълнението ѝ.

Държавното финансиране ще бъде факт от бюджетната 2018 г., а следствието от него ще са по-ниски такси в частните образователни институции. Това следва от забраната в наредбата частниците да вземат от родителите пари за нещо, което държавата ще плаща, а именно задължителните предучилищна подготовка и училищно обучение. Парите за издръжката ще се превеждат на същия принцип, по който това става към общинските и държавните училища – нормативно определена сума за година, умножена по брой деца.

Родителите ще плащат „екстрите“ – напр. за уроци по плуване или за бусчето, което взема и прибира детето им от училище, както и за ремонтите, които му осигуряват по-добри материални условия, за по-високо заплащане на учителите, за нова техника или за оборудване на лаборатория, за зелено училище. Как ще се формира таксата ще пише в договор между родителя и училището/градината. Ще е ясно кое се плаща от семейния и кое – от държавния бюджет.

Ако се финансират от държавата, частниците ще са длъжни да осигурят и напълно безплатно обучение за 20% от децата – най-успешно представилите се, с изявени таланти или със специални потребности, пише в проектодокумента. Конкретните условия ще се публикуват на сайтовете на училищата/градините.

Включването в системата на държавното финансиране през 2018 г. ще стане с подаване на заявления до министъра на образованието до 20 дена след приемането на наребата. След това експертна комисия ще извърши проверка в 30-дневен срок и ще отправи предложение за включване или отказ до министъра, който ще има последната дума. Той също ще прекратява държавното финансиране, ако училището или градината спрат да изпълняват изискванията, при искане от тяхна страна или закриване.

С държавните пари частниците няма да могат да финансират странични дейности. Ако останат средства, те ще могат да бъдат прехвърлени за следващата година за същата дейност. По същия начин събираните от родителите такси няма да отиват за финансираното от държавния бюджет.

Контрол върху разходването на държавните пари ще упражняват регионалните управления на образованието и общините.

Наредбата се издава в съответствие с изискване на Закона за предучилищното и училищното образование, което предвижда държавно финансиране за частните училища и градини, но не и реда, по който това да става.

Източник: offnews.bg