Институции

Държавата дава 4.2 млн. за матури и национални изпити на учениците

4.2 млн. лева ще даде държавата за обезпечаването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) и държавните зрелостни изпити. Отпускането на парите се предвижда по една от националните програми на Министерството на образованието и науката (МОН) – „Система за национално стандартизирано външно оценяване“. Тя все още е проект и предстои обсъждането и приемането ѝ от Министерския съвет.

Според МОН системата за външно оценяване ще помогне за подобряване ефективността на вътрешното, училищно оценяване, чиито основни недостатъци са, че ученикът често е принуден да наизустява, вместо да разсъждава, и че има твърде много субективизъм в писането на оценките. Съмнително е например, че шестицата в силните училища е равна на шестицата в посредствените.

Външно оценяване се провежда в края на всеки образователен етап – след IV, VII, X и XII клас. Прилагат се национални стандартизирани тестове, което позволява да се съизмерят постиженията на учениците от един випуск в различните училища, след което да се направят изводи за качеството на преподаването и да се обмислят и приложат мерки с цел подобрение.

Въз основа на резултатите от НВО по български език и литература и математика след VII клас се осъществява и приемането на учениците гимназиите. След X се провежда онлайн НВО, което оценява дигиталните компетентности на учениците.

Две пък са сесиите за матурите (НВО след XII клас). Получателите на финансирането с цел организиране на изпитите са МОН, регионалните управления на образованието към МОН, Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование и училищата.

Според проекта на МОН предвидените дейности по програмата са:

– изработване на тестови задачи за НВО и ДЗИ;
– апробиране на тестовите задачи за НВО и за ДЗИ;
– експертна оценка на тестови задачи за НВО и за ДЗИ;
– създаване на изпитни материали и размножаването им, в т. ч. за учениците със специални образователни потребности, за НВО и за ДЗИ;
– създаване и размножаване на изпитните комплекти за НВО и за ДЗИ;
– осигуряване на помощните материали и на консумативите за НВО и за ДЗИ;
-разпространение и транспорт на изпитните комплекти, на помощните материали и др. за НВО и за ДЗИ;
– осигуряване на квестори и на учители консултанти за НВО и за ДЗИ;
– обучителни семинари за изработване и за експертна оценка на тестови задачи за НВО и за ДЗИ;
– обучение на оценителите на изпитните работи за НВО и за ДЗИ;
– координиране и методическо подпомагане на дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ на регионално равнище;
– подобряване на сигурността и осигуряване на системи за наблюдение за НВО и за ДЗИ;
– проверяване и оценяване на изпитните работи от НВО и от ДЗИ;
– подготовка на центрове за проверяване и оценяване на изпитните работи за ДЗИ;
– изграждане на комуникационна инфраструктура за целите на НВО и на ДЗИ;
– организиране и координиране на дейностите по осигуряване на инфраструктури за провеждане на ДЗИ и за осъществяване на оценяването на изпитните работи от дистанция;
– осигуряване на необходимата информационна инфраструктура за целите на НВО и на ДЗИ;
– изграждане и/или поддържане на сайтове за осъществяване на процесите по НВО и по ДЗИ;
– създаване и/или поддържане на различни софтуерни системи за осъществяване на процесите по НВО и по ДЗИ;
– анализ и обсъждане на резултатите от НВО и от ДЗИ;
– информационна кампания за НВО и за ДЗИ.

Очаква се тази година 56 737 ученици да държат матури; 61 717 да се явят на НВО след VII клас; 63 910 – след IV клас; 50 000 да участват онлайн оценяването на дигиталните компетентности в Х клас. При реализацията на дейностите по програмата се осъществява мониторинг от регионалните управления на образованието.

Източник: offnews.bg