Институции

Държавата дава стипендии на студенти в 5 специалности

Догодина държавната администрация ще дава стипендии на стажуващи студенти в 5 специалности.

Това предвижда проект на решение за 2019 г. относно специалностите, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които ще могат да се предоставят стипендии. В него за следващата година са включени ядрена техника и енергетика, ядрена сигурност, ядрена физика и технологии, безопасност и разпространение на ядрени материали и компютърно и софтуерно инженерство. Структурите, които могат да се възползват от младите попълнения, са Агенцията за ядрено регулиране и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти.

От тази година правителството отпуска стипендии до 330 лв. месечно за обучението на студенти, завършили трети курс по специалност, за която в последните 18 месеца не са намерени подходящи експерти. Избраните стипендианти след това се задължават да работят поне 3 г. в съответната структура, която се е ангажирала с провеждане и финансиране на обучението им. Идеята на стипендиантската програма е да даде възможност на администрацията да привлича бъдещите си служители още преди те да са завършили университет, а самите те да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършване на образованието си.

За 2018 г. въпросните специалности бяха шест – строителен инженер или геодезия – в областна администрация-Благоевград, в която се търсеха и студенти по информатика и информационни системи или публична администрация; аграрни науки, нужни на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; и информатика и информационни технологии – за общинската администрация в Оряхово.

За участие в програмата могат да кандидатстват студенти, които са български граждани, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс по специалност от въпросния списък. Подборът се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Финансирането идва от бюджета за заплати на съответната администрация.

Източник: segabg.com