Ученици

Държавата дава стипендии на всички завършили основно образование

Държавата отделя всяка година от своя бюджет близо 21 млн. лева за стипендии на всички деца, завършили основно образование. В тази сума влизат стипендии за успех, за изключителни постижения, по социални и семейни причини, например за деца с един или без родители. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов по повод обявените стипендии за деца от ромски произход.

По думите му, правилата за получаване на стипендии през последните 3 години са променени и всяко училище може да създаде механизъм за разпределението им. Вече не е както преди години, когато условието навсякъде беше успехът да е отличен. Той може да бъде далеч по-нисък, за да се достигне до по-голяма група ученици.

Така наречените елитни гимназии дават стипендии на децата с отличен успех (6,00) или най-малко 5,80. В същото време професионалните гимназии, където влизат ученици с по-слаба мотивация и по-ниски резултати, могат да получат същата парична стипендия като в гимназиите и при по-нисък успех – дори добър (4,00) или (3,50). Те не ги делят на етноси. Другата голяма група ученици, които получават стипендии, са по различни социални причини. Тук сумата се формира по решение на педагогическия съвет. Дават се и еднократни помощи на ученици, които имат голям социален проблем или са от семейства с финансови затруднения.

Има и еднократни стипендии, които са с различен размер. Средно се дават 100-150 лв. на ученик за високи постижения в образователния процес, спорта, изкуството и за успехи при олимпиадите. 

Източник: МОН